For fagpersoner

Mange psykoterapeuter får problemer når de møter pasienter med utagerende sinne. Så hvordan kan du gjøre det, når du har en pasient i behandling som retter sinnet sitt mot deg? Forutsatt at det ikke oppstår situasjoner som er farlige, har du flere muligheter enn å flykte unna eller gå til motangrep. Det er faktisk mulig å utforske sinne her og nå.

Breadcrumbs

For fagpersoner

Møter du av og til personer med utagerende, negativt sinne i yrket ditt? Det kan være svært vanskelig å vite hva man skal gjøre i en slik situasjon. Et sinne som er rettet mot oss, kan skape både frykt og avmakt, samtidig som det alltid er vanskelig å forstå hva som ligger bak et negativt sinne hos en annen person. Hvis personen er voldelig, blir det enda vanskeligere fordi vi også må beskytte oss selv.

En person som er veldig sint, er vanskelig å nå gjennom til. De kognitive funksjonene blokkeres og det gjør at vedkommende ikke klarer å tenke på fornuftig vis. Det viktigste blir å beskytte seg fysisk, enten ved å hindre den sinte i å utagere eller ved å komme seg unna. Når personen har roet seg, kan det være mulig å føre en meningsfull samtale.

Hvis sinneutbruddet er verbalt, vil det også kunne settes i gang reaksjoner i oss. Blir vi verbalt angrepet, vil vi lett komme i forsvarsposisjon eller vi vil ta igjen. Stresset øker og vi kan selv lett oppleve at våre kognitive funksjoner blokkeres. 

Mange psykoterapeuter får problemer når de møter pasienter med utagerende sinne. Så hvordan kan du gjøre det, når du har en pasient i behandling som retter sinnet sitt mot deg? Forutsatt at det ikke oppstår situasjoner som er farlige, har du flere muligheter enn å flykte unna eller gå til motangrep. Det er faktisk mulig å utforske sinne her og nå. Hvis du klarer å hjelpe den sinte til å forstå hva slags følelser og behov som kan ligge bak i den aktuelle situasjonen, vil dere kunne komme mye lenger. Dette krever imidlertid både at du klarer å bevare fatningen og at du bruker alle dine empatiske evner. Lettkjøpte forklaringer og mulige "teorier" kommer lett til kort men intuisjon og nysgjerrighet kan være nyttig! Jeg vil også foreslå at du leser siden "Sinne, aggresjon og vold" og de underliggende sidene.

Den kanskje aller viktigste hindringen for å skape endring, er manglende motivasjon. Den som ikke selv forstår at han/hun har en negativ sinneadferd, vil heller ikke være i stand til å endre seg. Når vedkommende er motivert og virkelig ønsker endring, er det lettere å arbeide terapeutisk med endringer. Vær imidlertid oppmerksom på at noen mennesker kan søke terapi for å arbeide med sinnemestringsproblemer, uten egentlig å være motivert for det. En slik skinnterapi kan ha som formål å skape et inntrykk av at vedkommende tar problemet på alvor ved å gå i terapi, for eksempel for å tilfredsstille partneren eller barneverntjenesten. Vær oppmerksom på mulig manipulasjon av terapeuten!

Hvis du ønsker veiledning eller kurs i hvordan du kan møte eller arbeide med mennesker med sinneproblemer, er du velkommen til å kontakte meg. Jeg er gestalt psykoterapeut og benytter gestaltterapeutiske metoder men jeg tror at jeg kan bidra med kunnskaper og veiledning uansett hvilken terapeutisk metode du foretrekker selv.

 

Vi bruker Cookies.