• Bedre sinnemestring

  • Informasjon om sinneproblemer, aggresjon og vold

  • Hvorfor blir jeg så sint?

    Ansvar, stimulans, kontakt, feiltolking...

Dette nettstedet er til for:

- deg som har vanskelig for å mestre sinnet ditt eller bruker vold. Les mer om dette.
- pårørende til en person med sinnemestringsproblem. Les mer om dette.
- terapeuter, helsepersonell eller andre yrkesgrupper som ønsker faglig informasjon og råd. Les mer om dette.

sinnemestering

Hensikten med bedresinnemestring.no, er å gi informasjon, vise mulighetene til å få et bedre liv og å spre håp.

Ønsker du hjelp til å unngå problemer med sinnet ditt? Jeg som står bak dette nettstedet, Torbjørn Aas, er psykoterapeut med mange års erfaring fra å hjelpe mennesker med aggresjonsproblemer. Ta gjerne kontakt med meg hvis du trenger hjelp.

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, er du også velkommen til å kontakte meg på epost eller telefon.

Dette nettstedet er til:

for deg som strever med sinne eller bruker vold

Sinne, aggresjon og vold

for pårørende til en person med sinnemestringsproblem

Pårørende

for terapeuter, helsepersonell eller andre yrkesgrupper som ønsker faglig informasjon og råd

Fagpersoner